ملکه های ایرونی...!!!

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن  !؟؟

یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟؟


همایون لبخندی میزنه و میگه :


ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!


چارلز با عصبانیت می گه :


نه!

مگه ملکه فرد عادیه ؟!!

فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!


همایون هم بی درنگ می گه :

خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

 

منبع/وبلاگ هیئت بیت الحسین

/ 2 نظر / 18 بازدید
پیمان شیرگیر

like

قلم نت

با سلام چه پاسخ زیبایی دادند جناب همایون امیداریم که خانم های ایرانی به واقع جایگاه خود رو به عنوان زن مسلمان که همان جایگاه برترین زن ها حفظ کنند.