/ 1 نظر / 50 بازدید
شاگرد مرتد و منحرف

در ست است که در این سرزمین برای معلم و معلمی هیچ جایگاهی قائل نیستند و به نوعی این بی خردان حرمت انسان را شکستند اما معلم در تمام نسلها و اینده حضور خواهد داشت چنانکه به قول جلال آل احمد که خود زمانی معلم بوده معلمان در شخصیت شاگردهایشان ظهور خواهند کزد و میراثی گرانبها برای ایندگان خواهند بود و در تمام تحولات یک جامعه حضور خواهند داشت. شاگرد مرتد و منحرف