یاد ایام

دلم خیلی هوای روزهای تحصیل تو دانشگاه رو کرده سال 76 بود که به دانشگاه شهید بهشتی رفتم و با دوستانیمثل

1-اسحق اصغری بچه هشترود روستای سراسکنرود

2-محمد نجفی بچه نجف آباد شیراز که بعدها مثل خودم رفت به علوم قضایی و الآن هم داره یه جایی تو این مملکت قضاوت می کنه

3- بشیری اهل تبریز

4 -محمد بشاش بچه زنجان

5- امید سقلی و ناظری بچه های گل استان گلستان

6- عباس رورده و مرتضی آقاجانپور دوستان آملی

7- اسماعیل نامور کرمانشاهی

8- سروی اهل داراب

9- خدابیامرزی کریمی که سال آخر با رفتنش همه ما رو شوکه کرد

مهم تر از همه استادان گل و محبوبی مثل:

دکتر شوشتری - دکتر ترجمان - دکتر آل قیس - دکتر فیض اله

 استاد بزرگان نیا- استاد موسوی-  استاد عسکری

دکتر رسولیو استاد دکتر بهاری-

یاد همشون بخیر هرکجا هستند موفق و سلامت باشند

/ 0 نظر / 24 بازدید