سؤالات عربی متوسطه دوم


********************************

 
● دانلود مجموعه سؤالاتدی 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.5MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی (1.8MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.5MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی و انسانی (1.8MB)

● دانلود مجموعه سؤالاتدی 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه اول عمومی (1.14MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.87MB)
پایه سوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.85MB)
پایه چهارم تجربی و ریاضی (3.63MB)

● دانلود مجموعه سؤالاتدی 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی:
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (1.73MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.30MB)

 

سوالات امتحانات کلیه پایه ها – نیمسال اول تحصیلی – دی ماه 91

پایه اول پایه دوم پایه سوم پایه چهارم ادبیات فارسی  (1) ادبیات فارسی (2) ادبیات فارسی  (3) ادبیات فارسی  (4)   زبان فارسی (1) زبان فارسی (2) زبان فارسی (3)   دین و زندگی (1) دین و زندگی (2) دین و زندگی (3) دین و زندگی (4)       زبان انگلیسی (1) زبان انگلیسی (2) زبان انگلیسی (3) زبان انگلیسی (4) عربی (1) عربی (2) عربی (3)   شیمی (1) شیمی (2) شیمی (3)  شیمی (4) فیزیک (1)    فیزیک (2) فیزیک (3) فیزیک (4) زیست شناسی زیست شناسی زیست شناسی دیفرانسیل   ریاضی (1) ریاضی (2) ریاضی تجربی گسسته   هندسه (1) هندسه (2) هندسه تحلیلی   آمار و مدل سازی زمین شناسی زمین شناسی   جغرافیا کامپیوتر       حسابان       جبر و احتمال       تاریخ  

 

 

پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (1.17MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 92 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری): پایه اول عمومی (1.3MB)
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.7MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی و انسانی (5.4MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.1MB)

●  دانلود مجموعه سوالات خرداد 91 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه دوم تجربی، ریاضی و انسانی (2.3MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (4.46MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (2.24MB)

● دانلود مجموعه سوالات خرداد 90 دبیرستان استعدادهای درخشان شهید صدوقی (همراه با امتحان‌های نهایی و هماهنگ کشوری):
پایه اول عمومی (1.4MB)
پایه دوم تجربی و ریاضی (1.4MB)
پایه سوم تجربی و ریاضی (1.6MB)
پیش دانشگاهی تجربی و ریاضی (950KB)

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید