یا أبا صالح المهدی **عج الله تعالی فرجه الشریف**


2.تصرف کردن در مال دیگری بدون اجازه صاحبش جایز نیست .
(وسائل الشیعة ، ج 17، ص 309.)


3.من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم .
(تفسیر نور الثقلین ، ج 2 ، ص 392.)


3.ملعون است ، ملعون است کسی  که نماز مغربش را به تأخیر بیندازد ، تا زمانی که
ستارگان آسمان پدیدار شوند .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 15.)


5.هیچ چیز مانند نماز بینی  شیطان را به خاک نمی مالد ، پس نماز بگزار و بینی
شیطان را به خاک بمال .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)


6.ملعون است ، ملعون است ، کسی  که نماز صبحش را به تأخیر بیندارد ، تا زمانی که
ستارگان آسمان محو شوند .
(بحارالأنوار ، ج 52، ص 16.)


7.هر یک از پدرانم بیعت یکی از طاغوتهای زمان به گردنشان بود ، ولی من در حالی
قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به گردنم نباشد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


8.من آخرین جانشین پیامبر هستم ، و به وسیله من است که خداوند بال را از خاندان و 
شیعیانم دور می سازد.
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 30.)


9.هر کس در اجرای اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش
یاری می کند .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 331.)


10.سنت تخلف ناپذیر خداوند بر این است که حق را به فرجام برساند و باطل را .
نابود کند ، و او بر آنچه بیان نمودم گواه است .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 193.)


11.برای زود فرارسیدن فرج ( و ظهور ما ) زیاد دعا کنید ، که آن همان فرج و گشایش
شماست .
(کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 485.)


12.اگر خواستار رشد و کمال معنوی  باشی هدایت می شوی ، و اگر طلب کنی می یابی .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 339.)


13.ما در رعایت حال شما کوتاهی  نمی کنیم و یاد شما را از خطر نبرده ایم ، که اگر
جز این بود گرفتاریها به شما روی می آورد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند .
پس از خدا بترسید و ما را پشتیبانی کنید .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)


14.و اما در پیشامدها و مسایل جدید به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا که آنان
حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


15.اگر از خداوند ( صاحب عرت و جلال ) طلب آمرزش کنی ، خداوند تو را می آمرزد .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 329.)


16.همانا خدایتعالی مردم را بیهوده نیافریده و بدون تکلیف و جزا رهایشان نکرده
است .
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 174.)


17.هر یک از شما باید به آنچه که او را به محبت ما نزدیک می سازد عمل کند ، و از
آنچه که مورد پسند ما نیست و ما را خشمناک می سازد دوری جوید .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 324.)


18.خداوندا ! وعده ای را که به من داداه ای ، برآورده کن و امر قیام مرا تمام فرما .
قدمهایم را ثابت بدار و در سایه قیام من ، جهان را پر از عدل و داد کن .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 13.)


19.شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکتا نیست و ملائکه آسمان و صاحبان علم نیز
شهادت می دهند ، آن خدایی  که به عدل و داد قیام می کند ، نیست خدایی جز او که
مقتدر و حکیم می باشد ، و همانا دین نزد خدا اسلام است .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 16.)


20.ایمان خداوند عز و جل و بندگانش قرابت و خویشاوندی تیست ، و هر کس که مرا 
انکار کند از من نیست .
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 176.)


21.پناه به خدا می برم از نابینایی  بعد از روشن بینی ، و گمراهی بعد از هدایت ، و
از اعمال ناشایسته و اتنه های نابود کننده .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 190.)


22.شیعیان ما هنگامی به فرجام نیک و زیبای خداوند میرسند که از گناهانی که نهی
شده اند ، احتراز نمایند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 177.)


22کفایت در کارها و عنایت و سرپرستی در همه امور را تنها از خدایتعالی خواهانم .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)


قلبهای ما جایگاه مشیت الهی است ، پس هر گاه او بخواهد ما هم می خواهیم .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 51.)


25.اگر نبود که ما دوستار صلاح شما هستیم و به شما لطف و مرحمت داریم ، همانا به
شما توجه والتفات نمی کردیم .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)


26.من مهدی هستم ، منم قیام گر زمان ، منم آنکه زمین را آکنده از عدل می سازد ،
آنچنان که از ستم پر شده بود .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 2 .)


27.ستمکاران پنداشتند که حجت خدا نابود شدنی است ، در حالی که اگر به ما اجازه
سخن گفتن داده می شد ، شک و تردید از میان برداشته می شد .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 4 .)


28.من صاحب حقم ... علامت ظهورم زیاد شدن آشوب ها و فتنه هاست .
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 320.)


29.علم و دانش ما به خبرهای  شما احاطه دارد و چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده
نمی ماند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 175.)


30.دین از آن محمد (ص ) و عدایت از آن علی امیر المؤمنین (ع ) است ، زیرا عدایت
مال اوست و در نسل او می ماند تا روز قیامت .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 160.)


31.کسی که نسبت به ما ظلم ورزد ، از جمله ستمکارانی است که مشمول لعنت خدا است ،
چرا که خدا فرموده است : " آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است " .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 182.)


32.من و تمامی پدرانم ... بندگان خداوند عز و جل هستیم .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 267.)


33.سجده شکر از لازم ترین و واجب ترین مستحبات است .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 161.)


34.هر گاه خداوند به ما اجازه دهتد که سخن بگوییم ، حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و
ضعیف شده و از میان شما خواهد رفت .
(بحار الأنوار ، ج 25، ص 183.)


35.دختر رسول خدا (ص ) برای من سرمشق و اسوه ای نیکوست .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 180.)


36.زمان ظهور و فرج ما با خداست ، و تعیین کنندگان وقت ظهور ، دروغگویانند .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 181.)


37.از خدا بترسید و تسلیم ما شوید و کارها را به ما واگذارید ، برماست که شما را 
از سرچشمه سیراب برگردانیم ، چنان که بردن شما به سرچشمه از ما بود ، در پی 
کشف آنچه از شما پوشیده شده نروید و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که
روشن است به طرف ما قرار دهید .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 179.)


38.ظهوری نیست مگر به اجازه خداوند متعال ، و آن هم پس از زمان طولانی و قساوت
دلها و فراگیر شدن رمین از جور و ستم .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)


39.آگاه باشید به زودی کسانی ادعای  مشاهده مرا خواهند کرد . آگاه باشید هر کس قبل
از " خروج سفیانی " و شنیدن صدای آسمانی ، ادعای مشاهده مرا کند دروغگو و افترا
زننده است حرکت و نیرویی جز به خدای بزرگ نیست .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 478.)


40.من باقیمانده از آدم و ذخیره نوح و برگزیده از ابراهیم و خلاصه محمد ( درود خدا
بر همگی آنان باد ) هستم .
(بحار الأنوار ، ج 52، ص 238.)


ن 41.سیم ، خدمتکار حضرت مهدی علیه السلام گوید : آن حضرت به من فرمود : " آیا تو
را در مورد عطسه کردن بشارت دهم ؟ " گفتم : آری . فرمود : " عطسه ، علامت امان
از مرگ تا سه روز است . "
(بحار الأنوار ، ج 51، ص 5 .)


42.حق با ماست و در میان ماست ، کسی جز ما چنین نگوید مگر آنکه دروغگو و افترا
زننده باشد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)


43.همانا خداوند متعال ، کسی است که اجسام را آفریده و ارزاق را تقسیم فرموده ، او
جسم نیست و در جسمی هم حلول نکرده ، " چیزی مثل او نیست و شنوا و داناست ."
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 178.)


44.خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چیزی نیاز نداریم ، و حق با ماست ،
پس اگر کسانی با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتی ایجاد نمی شود ما دست پرورده
های پروردگارمان ، و مردم دست پرورده های ما هستند .
(الغیبة للشیخ الطوسی ، ص 172.)


45.دانش ، دانش ماست و از کفر کافر ، گزندی بر شما نیست .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 151.)


46.اگر شیعیان ما - که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد - در وفای
به عهد و پیمان الهی اتحاد و اتفاق می داشتند و عهد و پیمان را محترم می شمردند ،
سعادت دیدار ما به تأخیر نمی افتاد و زودتر به سعادت دیدار ما نائل می شدند .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 499.)


47.من از افرادی که می گویند : ما اهل بیت ( مستقلا از پیش خود و بدون دریافت از
جانب خداوند ) غیب می  دانیم و در سلطنت و آفرینش موجودات با خدا شریکیم ،
یا ما را از مقامی که خداوند برای ما پسندیده بالاتر می برند ، از چنین افرادی 
نزد خدا و رسولش بیزاری می جوییم .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)


48.فضیلت دعا و تسبیح بعد از نمازهای واجب در مقایسه با دعا و تسبیح پس از
نمازهای مستحبی ، مانند فضیلت واجبات بر مستحبات است .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 487.)


49.سجده بر قبر جایز نیست .
(الإحتجاج للطبرسی ، ج 2 ، ص 490.)


50.وجود من برای اهل زمین سبب امان و آسایش است ، همچنان که ستارگان سبب امان
اهل آسمانند .
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)


51.به راستی که مقدرات خداوند متعال مغلوب مشود ، و اراده الهی مردود نگردد ، .
چیزی بر توفیق او پیشی نگیرد .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 191.)


52.اما علت و فلسفه آنچه از دوران غیبت اتفاق افتاده است ، پس خداوند عز و جل
در قرآن فرموده است : " ای مؤمنان از چیزهایی نپرسید که اگر آشکار شود ، بدتان
آید . "
(بحار الأنوار ، ج 78، ص 380.)


53.زمین خالی از محبت خدا نیست ، یا آشکار است و یا نهان .
(کمال الدین للصدوق ، ج 2 ، ص 511.)


54.هر گاه علم و نشانه ای پنهان شود ، علم دیگری آشکار گردد ، و هر زمان که ستاره ای
افول کند ، ستاره ای دیگر طلوع نماید .
(بحار الأنوار ، ج 53، ص 185.)


55.بار الها ! توفیق بندگی  و دوری از گناه و نیت پاک . شناخت حرام را به ما عطا
فرما ، و با هدایت و استقامت در راهت گرامیمان بدار .
(المصباح للکفعمی ، ص 281.)

 

منبع :

http://monjei.blogfa.com/post-4.aspx

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید