تجزیه و ترکیب آنلاین قرآن


برای دستیابی به اعراب هر کلمه فقط کافی است روی کلمه مورد

نظر کلیک کنید

علاوه بر شرح عربی کلمات و تفسیر آیات به زبان عربی

ورود

/ 0 نظر / 917 بازدید