تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

ادامه مطلب


آشنایی با بعضی از اصطلاحات :

1- علم صرف : علمی است که تغییرات و ساختمان کلمه را در بیرون جمله مورد بررسی قرار می دهد .

2- علم نحو : علمی است که به بررسی کلمه و مشخص کردن نقش آن در جمله می پردازد .

3-  الفبای زبان عربی : الفبای عربی از 28 حرف تشکیل شده است که شامل :

 ء ب ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ-ع غ- ف- ق- ک- ل م- ن- و ه ی 

 4- حرف شمسی و حرف قمری : هرگاه « ال » بر سر اسمی در آید اوّلِ آن اسم ممکن است با حروف شمسی شروع شود یا با حروف قمری که اگر با حروف شمسی شروع گردد (لام) در« الف ولام » تلفظ نمی شود امّا اگر اوّل اسم با حروف قمری شروع گردد (لام) در« الف ولام » تلفظ می شود . در الفبای عربی 14 حرف شمسی و14 حرف قمری هستند :

حرف شمسی : « ت  ث د ذ ر زسش ص ض ط ظ  ل ن »           

حرف قمری   : « ء – ب – ج– ح– خ– ع – غ– ف– ق– ک– م–  و – ه –  ی »

مثال : الرجُل : خوانده می شود           اَرَّجُل   

        المؤمِن : خوانده می شود          اَلْمُؤمِن

5-  حرکات :   حرکات که عامل تلفظ حروف هستند شامل :

   1) فتحه        َ                   2) کسره         ِ               3) ضمه         ُ

?ضد حرکت سکون یا ساکن می باشد که علامت آن     ْ     است

مثل (  لْ در لا تَا کُلْ )   

6- تنوین : نون (ن) ساکنی است که درآخر بعضی از کلمات به خصوص اسمهای نکره و اسمهای خاص (مذکر) آورده می شود که به شکلهای‌زیر‌می آید :

 1 )تنوین رفع       ٌ             2) تنوین نصب      ً                 3) تنوین جر       ٍ  

7- میزان ومعیار کلمات : در زبان عربی برای هر کلمه ی وزن خاصی منظور کردند که معیار و میزان وزنی کلمات سه حرف

 ( ف– ع– ل) می باشد . د ر فعل به « ف» فاء الفعل  و به « ع» عین الفعل و به « ل» لام الفعل گفته می شود .

  اَسَد  : بر وزن فَعَل

  کِتاب : بر وزن فِعال

مَنظُور : بر وزن مفعول

 

 

 
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۳/۳/۳ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ