تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

ادامه مطلب


کربلایی محمدکاظم کریمی ساروقی (زادهٔ: ۱۲۶۲، ساروق اراک - درگذشت: ۱۳۳۹، قم) فردی بی سواد بود[۱] که مدعی حفظ کل قرآن شد. ادعای وی توسط بسیاری از علما، مقامات دولتی و فرهنگیان وقت امتحان[۲] و توسط آنان تایید شد. به گفته او، در امامزادگان ۷۲تن ساروق یکباره حافظ قرآن شده‌است. مدفن وی قبرستان نو قم است.[۳][۴][۵][۶][۷]

ملاقات با علمای مذهبی

کربلایی کاظم در سفرهایی که به شهرهای مختلف داشته‌است با علمای مختلفی برخورد می‌کند و آزمایشهای متعددی از او گرفته می‌شود و همین امر تأییدات افراد مختلفی را به همراه دارد. از جمله: بروجردی، سید احمد خوانساری، سید صدرالدین صدر، سید محمدهادی میلانی، دستغیب، علامه طباطبایی، مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله حائری شیرازی، و دیگران.

دستنوشته‌هایی از سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، عبدالله شیرازی، سید احمد زنجانی، مکارم شیرازی در تایید کربلایی کاظم همراه با اشاره‌هایی به ویژگیهای خارق العاده او وجود دارد. همچنین آیت الله دستغیب در کتاب داستانهای شگفت این ماجرا را نقل کرده‌است.[۸]

در دست‌نوشته‌ای که از سید محمدهادی میلانی موجود است اینگونه نگاشته شده‌است:

با ایشان مجالس عدیده در نجف اشرف، در کربلا ملاقاتمان شد، جمعی از اهل علم حضور داشتند و همچنین سایر طبقات هم بودند به انحاء کثیره و به طرق مختلفه از ایشان اختبار شد، حقیقتاً مهارتشان در اطلاع به کلمات و آیات قرآن مجید، امری است بر خلاف عادت. موهبتی است الهیّه و هر شخصی که با ایشان قدری معاشرت نماید، به اوضاع و احوال ایشان در مراحل عادیّه مطّلع شود و قوّه حافظه ایشان را در سایر امور امتحان نماید، کاملاً ملتفت می‌شود و بالوجدان می‌یابد که این گونه تسلّط در معرفت جمیع خصوصیات قرآن مجید، «کرامات فوق العاده». بلکه توان گفت: فرضاً قوّه حافظه، هر اندازه قوّت داشته باشد، نتواند عهده دار شود، این گونه امتحانات و اختبارات را که به انحاء دقیقه بسیار به عمل آمده و هو سبحانه و تعالی یهب ما یشاء و لمن یشاء و له الحمد.

[۹]

برخی اتفاقی را که برای کربلایی کاظم پیش آمده اثباتی بر عدم تحریف قرآن می‌دانند.[۱۰][۱۱] به عنوان نمونه محی‌الدین حائری شیرازی با توسل به ماجرایی که برای کربلایی کاظم رخ داده بر علیه مطالب ادعا شده در کتاب فصل الخطاب به‌استاندار اراک چنین می‌نویسد:«گذر از مسأله تحریف جز به آنچه به وسیله کربلائی کاظم انجام شد انجام نمی‌گرفت».[۱۲]

ویژگیهای منسوب کربلایی کاظم

از جمله ویژگی‌هایی که ادعا شده که در آزمایش‌های مختلف مشاهده شده:

 • بازگویی شماره و مکان قرآن با خواندن آیه
 • خواندن قرآن به صورت وارونه
 • تشخیص عبارات قرآن در میان کتابهای عربی و فارسی با دستخطهای یکنواخت
 • باز کردن قرآن و نشان دادن مکان آیه تقریباً بدون ورق زدن با هر چاپ قرآنی
 • جستجوی عبارتها و کلمات در قرآن و تعداد و مکان تکرار هر کدام
 • بیان کردن تعداد حروف سوره‌ها و اطلاعاتی در مورد تکرار حرفها و...
 • اطلاعاتی در اسرار قرآن[۱۳]

بزرگداشت

در سال۱۳۸۶ کنگره بین المللی بزرگداشت وی در شهر اراک با حضور علما و شخصیت‌های جهان اسلام و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار استان مرکزی، برگزار گردید.[۱۴]

همزمان با برگزاری این کنگره تمبر وی نیز شامل تصویری از او و امام زاده هفتادو دو تن رونمایی شد.[۱۵]

در اردیبهشت ۱۳۹۰ نیز مراسم بزرگداشت وی در حرم فاطمه معصومه در قم برگزار شد.[۱۶]

کتاب شناسی

پیرامون زندگی و حافظ قرآن شدن وی کتب مختلفی نیز به چاپ رسیده‌است از جمله:

 • «امام‌زمان علیه‌السلام و کربلایی کاظم (قدمگاه صاحب‌الزمان علیه‌السلام)»، تالیف:ابوالفضل سبزی، حجت‌الله سبزی، ناشر:خورشید هدایت، شابک:۹۷۸-۶۰۰-۵۳۱۶-۲۴-۷
 • «تجلی قرآن و عترت در حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم ساروقی و سرداران رشید اسلام»، تالیف:محسنی گرگانی، ناشر:دارالکتب‌الاسلامیه، شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۴۰-۴۷۵-۷
 • داس‍ت‍ان ح‍اف‍ظ ق‍رآن ش‍دن ک‍رب‍لای‍ی‌ک‍اظم، تالیف:اسماعیل کریمی؛ [ب‍رای ام‍ام‍زادگ‍ان ۷۲ ت‍ن س‍اروق اراک]، ناشر:م‍وس‍س‍ه آم‍وزش‍ی و پ‍ژوه‍ش‍ی ام‍ام خ‍م‍ی‍ن‍ی، شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۱۲۸-۰
 • داس‍ت‍ان ک‍رب‍لائ‍ی ک‍اظم و ح‍اف‍ظ ق‍رآن ش‍دن او در ی‍ک ل‍ح‍ظه، تالیف:م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق، ناشر:م‍وس‍س‍ه در راه ح‍ق ۱۳۷۲، شابک:ISBN 964-6425-61-5
 • ک‍رب‍لائ‍ی ک‍اظم: م‍رد ب‍ی‍س‍وادی ک‍ه ن‍اگ‍ه‍ان ح‍اف‍ظ ق‍رآن ک‍ری‍م ش‍د، تالیف:اب‍وال‍ف‍ت‍ح دع‍وت‍ی، ناشر:ق‍اطع ال‍ب‍ره‍ان۱۳۷۸، شابک: ‎۹۶۴-۹۲۸۸۸-۰-۷
 • «ک‍رب‍لای‍ی ک‍اظم: م‍ع‍ج‍زه ولای‍ت»، تالیف:ج‍م‌ال‍س‍ادات طب‍اطب‍ای‍ی، ناشر:ح‍ض‍ور ۱۳۸۲، شابک:‎۹۶۴-۶۲۷۲-۸۷-۸
 • یک معجزه آشکار کربلائی کاظم: مرد بیسوادی که ناگهان حافظ سراسر قرآن شد، تالیف:میرابوالفتح دعوتی
 • مع‍ج‍زه ق‍رآن در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه ک‍رب‍لای‍ی ک‍اظم و ان‍س او ب‍ا ق‍رآن)، تالیف:ح‍م‍ی‍درض‍ا م‍رادی ۱۳۷۹ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۲۶-۷۱۵-۹
 • «م‍ردی ب‍رت‍ر از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: داس‍ت‍ان ک‍ش‍اورز ب‍ی‍س‍وادی ک‍ه در چ‍ن‍د ل‍ح‍ظه دان‍ش‍م‍ن‍د ش‍د»، تالیف:ع‍ب‍اس م‍ب‍ش‍ری، ناشر:ت‍دب‍ی‍ر، شابک:۹۶۴-۶۵۰۴-۴۱-۸
 • «مردی از جنس آفتاب (شرح حال داستانی کربلایی کاظم کریمی‌ساروقی)»، ناشر:مهسا فاضلی. ؛ ناشر:هم‌میهن، ۱۳۸۶.
 • «سر موزون» در بیان نکته‌های عرفانی واقعه الهی حافظ قرآن شدن کربلایی محمدکاظم کریمی ساروقی؛ محمدحسین اکبری ساوجی؛ شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۴-۰۸۰۵-۶
 • «به خاطر تو: داستان کربلایی کاظم که در یک لحظه حافظ قرآن شد» حسین صالح، شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۶۶-۰۳۴-۴

جستارهای وابسته

 • محمد خالصی‌زاده[۱۷]

پانویس

 1. گزیده‌ای از سخنان آیت الله مصباح یزدی در دفتر آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۸۷، پایگاه اطلاع رسانی آثار آیت الله مصباح یزدی
 2. «تشرف کربلایی کاظم ساروقی». راسخون.
 3. گنجینه دانشمندان، محمد شریف رازی ج۶ صفحه ۸۶ تا ۹۲
 4. ترجمه تفسیر مجمع البیان جلد ۲۶ صفحه ۱۱۳ پاورقی
 5. محفل انس با قرآن کریم ویژه نخستین کنگره مرحوم کربلایی کاظم کریمی برگزار شد
 6. MehrNews.com - Iran, world, political, sport, economic news and headlines
 7. کربلایی کاظم ساروقی
 8. مرادی حمیدرضا،. معجزه قرآن در عصر حاضر،. نور علی نور. چاپ چهارم، ۱۲۰.
 9. مرادی حمیدرضا. معجزه قرآن در عصر حاضر،. نشر نور علی نور، ۱۳۸۸. ۱۲۳.
 10. گزارش مختصر کنگره کربلایی کاظم ساروقی، اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی وانجمن آثار ومفاخر استان مرکزی، سخنرانی دکتر حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی: «با این واقعه به خوبی می‌توان مطمئن شد که دامن پاک قرآن از شبهه و شائبه تحریف پاک است کما اینکه در احوال کربلایی کاظم نوشته‌اند که یکی از علمای محترم قم که در باب تحریف قرآن تحقیق می‌کرده و کتابی را از قول حضرت آیت الله مکارم شیرازی نوشته‌است من خواندم، که آن استاد محقق یکی از دلایل خود در اثبات تحریف نشدن قرآن را کربلایی کاظم معرفی کرده‌است».
 11. کربلایی کاظم سند عدم تحریف قرآن است، ناصر رفیعی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
 12. پیام‌ها، بزرگداشت مرحوم کربلایی کاظم، پایگاه اطلاع رسانی حائری شیرازی
 13. مرادی حمیدرضا،. معجزه قرآن در عصر حاضر،. نشر نور علی نور، ۱۳۸۸.
 14. «کنگره بین المللی کربلایی کاظم کریمی ساروقی در اراک آغاز شد». خبرگزاری مهر. بازبینی‌شده در ۱۳۸۶/۰۵/۳۱.
 15. «با حضور رئیس مجلس:تمبر مرحوم کربلایی کاظم کریمی ساروقی رو نمایی شد». خبرگزاری مهر. بازبینی‌شده در ۱۳۸۶/۰۵/۳۱.
 16. «با برپایی مراسمی در قم/یاد و خاطره کربلایی کاظم ساروقی گرامی داشته شد». خبرگزاری مهر. بازبینی‌شده در ۱۳۹۰/۰۲/۲۲.
 17. اهدای لوح یادبود کنگره بین المللی ساروقی به مرکز اسناد امام خالصی

 

منبع : ویکی پدیا

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

فیلم زندگی کربلایی کاظم
ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت

حجم
(KB)

1 فیلم زندگی کربلایی کاظم
«قسمت اول»
wmv 11,296
2 فیلم زندگی کربلایی کاظم
«قسمت دوم»
wmv 11,555
3 فیلم زندگی کربلایی کاظم
«قسمت سوم»
wmv 11,385
4 فیلم زندگی کربلایی کاظم
«قسمت چهارم»
wmv 11,117
5 بیان داستان زندگی کربلایی کاظم
توسط آیت الله العظمی مکارم شیرازی
wmv 5,582

 

 
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۳/٢/٢٢ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ