تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

رأی الوالد شهادةَ ابنه المدرسیة فَصاح علیه غاضباً:

« فى الشَّهرِ الماضى کان ترتیبک الأربعینَ و هذا الشهر صار ترتیبک الواحد و

الأربعینَ فى الفصل . فَلماذا تَأخَّرَ ترتیبک »؟

فَأجابه الابنُ : الذَّنْب لَیس ذَنْبى. لأنَّ تلمیذاً جدیداً دخَلَ صفَّنا.

ترجمه:پدری کارنامه ی مدرسه ی پسرش را دید و با خشم بر سر او فریاد زد:« در ماه

گذشته رتبه ی تو چهلم بود و در این ماه رتبه ات در ترم چهل و یکم شده . چرا

رتبه ات عقب افتاد»؟پسر به او جواب داد: گناه من نیست . چون دانش آموز

جدیدی وارد کلاس ما شده است!

منبع :

http://www.kanoon.ir

طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ