تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن


در پی اهانت به مرقد مقدس حجر بن عدی صحابی جلیل القدر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم ) باعث انزجار و تنفر شدید بسیاری از مسلمانان در مناطق مختلف جهان نسبت به این عمل شنیع گردید.عبدالوهاب القطب نویسنده برجسته عرب اخیرا این ابیات را سروده است.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، سپاس، در پی اهانت به مرقد مقدس حجر بن عدی صحابی جلیل القدر رسول اکرم (ص) باعث انزجار و تنفر شدید بسیاری از مسلمانان در مناطق مختلف جهان نسبت به این عمل شنیع گردید.عبدالوهاب القطب نویسنده برجسته عرب اخیرا این ابیات را سروده است.
هذااین حجر فرزند عدی است.
قاتلُهُ من أعداء رسول الله او از دشمنان پیامبر خداست
تهمته بالأمس ات0همام دیروزش ؟
حب علی بنِ أبی طالب عشق به علی ابن ابی طالب(ع) بود
والجهر بقول الحق فریاد حق سر دادن
فی وجه الوالی الغاصب در مقابل حکمران ستمگر
نبشت أحفاد الطلقاء ضریح نوه های آزادشدگان بعد از فتح مکه قبر اورا نبش کردند
قالوا عنه من الشبیح اورا فرض کردند که دربرابرشان مثل یک فرد موضع گرفته است
تهتمه الیو م اتهام امروز او؟
الصمت سکوت؟
على ما یجری دربرابر آنچه اتفاق افتاده
فی دولة سلطان جائر در کشوری که بزعم آنها حاکمش ظالم است؟
رفعوا الاحجار عن القبر سنگ ها را از روی قبر برداشتند.
قتلوه ثانی گویا دوباره اورا کشته اند.
ثم نفوه کأبی ذر مانند ابوذر به تبعید فرستادند.
وکما قتلوا عمار همانگونه که عماررا کشتند.
قتلوا حجر حجر را کشتند
قال رسول الله وقد صدق رسول خدا (ص) فرمود:وچه راست گفت
یا عمار ای عمار
تقتلک الفئة الباغیه گروه طغیانگر دربرابرحکم خدا ترا خواهند کشت
أعداء النور وأعداء الحق دشمنان نور و دشمنان حق
یا احفاد الفئة الباغیة النتنه ای نوه های گروه طغیانگر فاسد
ما زلتم أعداء رسول الله هنوز دشمنان پیامبر خدا هستید.
وأعداء الاسلام وصناع الفتن بر دشمنی با اسلام باقی مانده ایدو فتنه هارا برپا می کنید.
فالکل غدا حجر بن عدی فردا ی (این ماجرا) همه حجر بن عدی خواهند بود
لا راحة للمسلم مسلمان واقعی هیچگاه آرام نمی گیرد
میْتٌ أم حی چه مرده باشد چه زنده تفاوتی نمی کند.
سنیٌّ أم شیع اهل سنت باشد یا اهل تشیع
درزیٌّ أم علوی دروزی باشد یا علوی
فالقاتل صهیونی طراح این جنایت صهینویست است
خنجره عربیٌّ نفطیٌّ رَجع عامل؛ خنجر نقاق حکام نفتی مرتجع عرب
یأتی بلباسٍ ثوری به نام ودرلباس مرد انقلابی وارد می شود.
ولحى مستورده با ریشی مصنوعی و وارداتی
من صنعٍ أمریکا که تولید و ساخت آمریکاست.
وبمال قطری با حمایت مالی قطر
فالعن وإلى الأبد الآبد پس نفرین کن تا ابد جاودانی
کل حقیر وهابی هر وهابی پست را
وترحّم حتى الموت و تا دم مرگ رحمت ازخداوند بخواه
على حجر بن عد برایْ حجربن عدی
وصلِّ على سیدنا العدنان ودرود بفرست برسرورمان آقائی که منسوب به جدش عدنان ازنوادگان حضرت ابراهیم است(پیامبراسلام"ص")

 

منبع: سپاس
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٢/٢/۱٤ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ