تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

الرسائل: پیامک ها

نسخ; کپی

رسالة جدیدة; پیامک جدید


الرسائل: پیامک ها                         نسخ :کپی

 رسالة جدیدة:پیامک جدید             معلومات الاسماء : اطلاعات مخاطبین

 صندوق الورود: صندوق دریاف           التزامن: همگام سازی

 حافظاتی: پوشه های من               اعادة التسمیة: نام گذاری

 المسودات: پیش نویسها                ارقام الخدمة: شماره های سرویس

 الرسائل المرسلة: پیام های ارسال شده         الاسم: نام

 صندوق المرسلات: صندوق ارسال    الاسم العائله: نام خانوادگی

 التقاریر: گزارشات                          هاتف الجوال: موبایل

 انشاء الرسالة: ایجاد پیامک             مکالمة الفیدیو: تماس تصویری

 اوامر الخدمة: فرمان خدمات             الإعدادات: تنظیمات

 تلمیحات: راهنما                            آخِر المکالمات: تماس های دیگر 

رسالة قصیرة: پیام متنی                  مدة المکالمات: مدت تماس ها

رسالة وسائط: پیام چند رسانه ای             رسالة صوتیه: پیام صوتی

مکالمة لم یردعلیها: تماس های بی پاسخ     برید الکترونی: ایمیل

مکالمات الواردة: تماس های دریافتی      فتح: باز کردن

 استماع: گوش دادن                         مسح: حذف

 کل المکالمات: همه تماس ها             تفاصیل الرسالة: جزئیات پیام

 نقل الی الحافظة: انتقال به پوشه        تحدید: علامت دار

 عرض التفاصیل: مشاهده جزئیات        الغاء التحدید: بی علامت کردن

 برنامج: برنامه                                 حافظة جدیدة: پوشه جدید    

تنزیل التطبیقات: دانلود برنامه ها          تطبیقات: برنامه ها

 حفظ: دخیره                                   بیانات الذاکرة: جزئیات حافظة

 کل الأغانی:ترانه ها                          ذاکرة الهاتف: حافظه تلفن

مقاطع الصوت: کلیپ های صوتی           بطاقة الذاکرة: کارت حافظه

 تقاریر التسلیم: گزارشات تحویل          لا توجد رسالة: پیامکی وجود ندارد

 کل الملفات: همه پرونده ها             الأشخاص: مخاطبین(دفترچه تلفن) 

تعیین کصورة الخلفیة: تنظیم به عنوان پس زمینه      الخیارات: گزینه ها

 تحریر: ویرایش                               نسخة ثانیه: نسحه مشابه 

 المجموعة: گروه                             نغمة الرنین: زنگ موبایل

 الاوضاع; نمایه ها                            طلب سریع: شماره سریع

صندوق البرید: صندق پستی               عامة: موارد کلی

عرض القائمة: نمای فهرست               صورة خلفیة: پس زمینه

موفر الطاقة: ذخیره کننده نیرو              قائمة: لیست

افتراضیة: پیش فرض                         صورة متحرکة: انیمیشن

صامت: بیصدا                                    النقل: انتقال                   

 تخصیص: شخصی سازی                     الأمان: امنیتی

 إعادة المصنع: تنظیمات کارخانه             تحدید الموقع: تعیین موقعیت

 محادثات: گفتگوها                              مرحبا: خوش آمدگویی

 الحاسبة: ماشین حساب                      العُملة: واحد پولی

 الوقت الحالی: وقت فعلی                     التنبیه التالی: زنگ هشدار بعدی

روابط اخباریة: سرویس های خبری           رسوم: گرافیک ها

 کلمة المرور: رمز                                   تدویر الشاشة: چرخش صفحه  

 الکامیرا: دوربین                                  الموالفة الیدویة: تنظیم دستی

 وضع: حالت                                       درجة اللون: تنظیم رنگ

 ایقاف: خاموش                                     آلی:اتوماتیک

 الاتصال: تماس گرفتن                           قائمة: فهرست؛منو

تنزیل:دانلود
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٢/۱/۱٩ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ