تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

 

  این چند اسم هرگز تنوین  نمی پذیرد   

                                گاهی به جای کسره فتحه به خود می گیرد

 اول اگر که اسمی مونث علم بود

                                              یا اینکه اسم علم زاسماء عجم بود

  سومی هم اسامی برای شهروکشور

                                      چهارمین شرط مون صفت به وزن أفعل

  و اما آخرین اسم زممنوع من الصرف

                                   مفاعیلُ و مفاعل من الجمع المکسر

 

                  
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۱/٩/٢٤ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ