تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 


- الفبای زبان عربی : الفبای عربی از 29 حرف تشکیل شده است که شامل :

ء – ا– ب – ت– ث– ج– ح– خ– د– ذ– ر– ز– س– ش – ص

ض – ط – ظ– ع– غ– ف– ق– ک– ل – م– ن– و – ه –  ی 

2- حرف شمسی و حرف قمری :

هرگاه « ال» بر سر اسمی در آید اوّل آن اسم یا با حروف شمسی شروع می شود یا با حروف قمری که اگر اوّل اسم با حروف شمسی شروع گردد (لام) در« الف ولام » تلفظ نمی شود امّا اگر اوّل اسم باحروف قمری شروع گردد (لام) در« الف ولام » تلفظ می شود . در الفبای عربی 14 حرف شمسی و 14 حرف قمری هستند :

حرف شمسی:« ت– ث – د– ذ– ر– ز– س– ش– ص– ض– ط– ظ – ل – ن »           

حرف قمری   : « ا– ب – ج– ح– خ– ع – غ– ف– ق– ک– م–  و – ه –  ی »

مثال : الرجُل : خوانده می شود             اَرَّجُل

           المؤمِن : خوانده می شود            اَلْمُؤمِن

3- حرکات :   حرکات که عامل تلفظ حروف هستند شامل :

  1) فتحه     َ           2) کسره      ِ                   3) ضمه     ٌ

 

۞ضد حرکت سکون یا ساکن می باشد که علامت آن   ــــ0ــــ     است .

مثل لْ در لا تَا کُلْ )  

4- تنوین : نون (ن) ساکنی است که درآخر بعضی از کلمات به خصوص اسمهای نکره و اسمهای خاص (مذکر) آورده می شود که به شکلهای‌زیر‌

می آید :

 1 )تنوین رفع      ـــٌـــ       2) تنوین نصب    ـــًـــ       3) تنوین جر  ــــٍـــــ

5- میزان و معیار کلمات : در زبان عربی برای هر کلمه ای وزن خاصی منظور کردند که معیارو میزان وزنی کلمات سه حرف ( ف– ع– ل) می باشد .

۞ د ر فعل به « فـ » فاء الفعل  و به « ع» عین الفعل و به « ل » لام الفعل گفته می شود .

اَسَد  : بر وزن فَعَل 

کِتاب : بر وزن فِعال

مَنظُور : بر وزن مفعول

 

 

 6- انواع کلمات در زبان عربی : ( اسم – فعل – حرف )

1 - اسم : کلمه ای است که برای نامیدن انسان ، حیوان و اشیاء به کار می رود . القلم –  الجَبَل

2 - فعل:کلمه ای است‌که برانجام کاری یا پدید‌آمدن حالتی در زمان‌گذشته ، ‌حال یا آینده دلالت دارد  .

کَتَبَ  : نوشت                  یَکْتُبُ : می نویسد

 3- حرف : کلمه ای که به تنهایی معنایی ندارد . فی –  مِنْ –  هَل   ...

 

 

 
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۱/۸/۱۸ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ