تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن


 
 
نمونه سوال امتحانی اول راهنمایی

نمونه سوال امتحانی دوم راهنمایی

نمونه سوال امتحانی سوم راهنمایی

نمونه سوال امتحانی اول دبیرستان

نمونه سوال امتحانی دوم دبیرستان

نمونه سوال امتحانی سوم دبیرستان

نمونه سوال امتحانی چهارم دبیرستان
 
 
 
 
 
 
     

 

     
 
سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه ( سال تحصیلی92-91 )

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 پایه سوم مقطع متوسطه ( سال تحصیلی92-91)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 پایه دوم مقطع متوسطه ( سال تحصیلی92-91 )

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1 پایه اول مقطع متوسطه ( سال تحصیلی92-91)

دفترچه سئوال وپاسخنامه تشریحی آزمون مستمردرس شیمی 3 مهرماه(سال تحصیلی 91-1390)

دفترچه سئوال وپاسخنامه تشریحی آزمون مستمردرس شیمی 2 مهرماه(سال تحصیلی 91-1390)

دفترچه سئوال وپاسخنامه تشریحی آزمون مستمردرس فیزیک 1مهرماه(سال تحصیلی 91-1390)

دفترچه سئوال و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر درس فیزیک 3 مهر ماه (سال تحصیلی 91-1390)

دفترچه سئوال و پاسخنامه تشریحی آزمون مستمر درس فیزیک 2 مهر ماه (سال تحصیلی 91-1390)

سوالات و پاسخنامه آزمون جامع شماره 2 پایه چهارم دبیرستان 17 شهریور 1391

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 1سال سوم دبیرستان (شهریور 1391)

سوالات و پاسخنامه آزمون تابستانی 2 شهریو 1391 پایه دوم دبیرستان

سوالات و پاسخنامه آزمون تابستانی 2 شهریو 1391 پایه اول دبیرستان

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون آزمایشی شماره 1 سال چهارم دبیرستان (مرداد 1391)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تابستانی سال سوم راهنمایی (تابستان 1391)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع تابستانی سال دوم راهنمایی (تابستان 1391)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 3 مقطع راهنمایی - (سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 5 سال چهارم دبیرستان مجتمع علامه طباطبایی در سال تحصیلی 91-90

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه سوم راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه اول راهنمایی - 4 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه سوم دبیرستان (ریاضی و تجربی) - 2 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه دوم دبیرستان - 2 دی 1390

سوالات و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع شماره 2 پایه اول دبیرستان - 2 دی 1390

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون جامع 4 پایه چهارم مقطع متوسطه

آزمون ریاضی شماره 3 (پایه اول) دبیرستان آبشناسان 1 (اذر 1390)

آزمون جامع شماره 1 سال سوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

آزمون جامع شماره 1 سال دوم راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

آزمون جامع شماره 1 سال اول راهنمایی ( سال تحصیلی91-90 )

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 3 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 2 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال سوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال دوم دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوال و پاسخنامه تشریحی آزمون پایان دوره تابستان سال اول دبیرستان (تابستان سال 1390)

سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور آزمایشی شماره 1 پایه چهارم مقطع متوسطه(سال تحصیلی 91-90)

سوال درس زبان انگلیسی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس زبان انگلیسی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال و پاسخنامه درس مبانی کامپیوتر پایه سوم دبیرستان در نیمسال دوم واحد دکتر فاطمی (سال تحصیلی 90 - 89 )

سوالات درس قرآن نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات دینی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس عربی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوال درس دین و زندگی پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس هندسه 1 پایه دوم ریاضی نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس ریاضی پایه اول دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس ریاضی پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی ( 90 - 1389 )

سوال درس جغرافیای عمومی و استان پایه دوم دبیرستان نیم سال دوم واحد کارگر در سال تحصیلی (90 - 1389 )

سوالات درس تاریخ نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس تعلیمات اجتماعی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89

سوالات درس زبان انگلیسی نیمسال دوم پایه اول راهنمایی واحد بهپویان سال تحصیلی 90-89طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩۱/۸/٦ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ