تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

پاسخ دوست عزیزمان صدرا 

سلام اگر هر اسم نکره ای به اسم معرفه ای اضافه بشه در عربی به چنین

معرفه ای اصطلاحاً « مُعرَّف به اضافه » می گوییم.

پس چند شرط زیر را باید دقت کنیم :

1- حتماً اسمی باید به اسم بعدی اضافه شود یعنی ترکیب اضافی تشکیل

شود :     (نکره + معرفه ) = (معرّف به اضافه + معرفه)
       (منزلٌ « اسم نکره » ) + ( الرجل « معرّف به ال» )
(منزل « معرّف به اضافه ») + ( الرجل « معرّف به ال» )

2- اگر  اسم نکره به اسم نکره ی دیگر اضافه شود معرف به اضافه ساخته

نمی شود :   منزل رجلٍ : هر دو اسم نکره هستند

3- معرفه و نکره بودن مخصوص اسم است پس در فعل و حرف ما معرفه و

نکره نداریم.

طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ