تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

 

برای دانلود سوالات

 

کنکور سراسری

آزاد

 

کاردانی به کارشناسی

( سراسری و آزاد)

 

کاردانی به کارشناسی

( دانشگاه جامع علمی کاربردی)

 

 

به ادامه مطلب بروید

 


آزمون سراسری سال 1390

سوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1390

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

کلید نهایی آزمون گروه ریاضی و فنی

 

سوالات گروه آزمایشی هنر سال 1390

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

کلید نهایی آزمون گروه هنر

 

سوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1390

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی - بهیاری

کلید نهایی آزمون گروه تجربی

 

سوالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی سال 1390

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی-زبان انگلیسی

دفترچه اختصاصی - زبان های فرانسه وآلمانی

کلید نهایی آزمون گروه زبان های خارجی

 

سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1390

دفترچه عمومی

دفترچه فرهنگ ومعارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

دفترچه اختصاصی

دفترچه اختصاصی - اصول و عقاید

کلید نهایی آزمون گروه انسانی

========================================

آزمون سراسری سال 1388


سئوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1388

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

» دفترچه اختصاصی

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی

 

سئوالات گروه آزمایشی هنر سال 1388

» دفترچه عمومی

» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» کلید سئوالات گروه آزمایشی هنر سال 1388


سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1388

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی

 

سئوالات گروه آزمایشی زبان سال 1388

» دفترچه عمومی

» دفترچه اختصاصی

» کلید سئوالات گروه آزمایشی زبان سال 1388


سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1388

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی

 

========================================


آزمون سراسری سال 1387


گروه آزمایشی ریاضی و فنی

» دفترچه اختصاصی

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی


گروه آزمایشی هنر
» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» دفترچه عمومی

» کلید سئوالات گروه آزمایشی هنر

گروه آزمایشی علوم تجربی
» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی
» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

گروه آزمایشی زبان

» دفترچه اختصاصی

» دفترچه عمومی

» سئوالات گروه آزمایشی زبان


گروه آزمایشی علوم انسانی
» دفترچه اختصاصی شماره یک

» دفترچه اختصاصی شماره دو

» دفترچه اختصاصی شماره سه

» دفترچه عمومی

» پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی
» پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی

========================================

 


آزمون سراسری سال 1386

 


» سوالات تخصصی کنکور ریاضی و فنی

» جواب


» سوالات عمومی ریاضی و فنی

» جواب


» سوالات تخصصی کنکور انسانی

» جواب


» سوالات عمومی انسانی

» جواب


» سوالات تخصصی کنکور هنر

» جواب


» سوالات عمومی هنر


» سوالات تخصصی کنکور تجربی

» جواب


» سوالات عمومی تجربی

» جواب


» سوالات تخصصی کنکور زبان

» جواب


» سوالات عمومی کنکور زبان

 

========================================

 


آزمون سراسری سال 1385


» سوالات تخصصی کنکور ریاضی و فنی

» جواب


» سوالات عمومی ریاضی و فنی


» سوالات تخصصی کنکور انسانی

» جواب


» سوالات عمومی انسانی


» سوالات تخصصی کنکور هنر1

» سوالات تخصصی کنکور هنر2

» جواب


» سوالات عمومی هنر


» سوالات تخصصی کنکور تجربی1

» سوالات تخصصی کنکور تجربی2

» جواب


» سوالات عمومی تجربی

» جواب


» سوالات تخصصی کنکور زبان

» جواب


» سوالات عمومی کنکور زبان


========================================

 

کاردانی به کارشناسی

» دانلود دفترچه سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388

» دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388

» دانلود تحلیل کامل سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی سال 1388 - رشته نرم افزار

 

» دانلود دفترچه سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی1387 ( به همراه کلید تشریحی )

 

» دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 ( به همراه کلید تشریحی )

» دانلود دفترچه سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی 1386

» دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1386

» دفترچه سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی 1385

» دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1385

 

 

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ( دانشگاه آزاد )

» دانلود دفترچه سوالاتتخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 - دانشگاه آزاد

» دانلود دفترچه سوالاتعمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 - دانشگاه آزاد ( نوبت صبح )

» دانلود دفترچه سوالاتعمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 - دانشگاه آزاد ( نوبت بعد از ظهر )

 

» دانلود دفترچه سوالات تخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی 1385 - دانشگاه آزاد

 

سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ( دانشگاه جامع علمی کاربردی )

 

» دانلود دفترچه سوالاتتخصصی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 - دانشگاه علمی کاربردی

» دانلود دفترچه سوالاتعمومی کنکور کاردانی به کارشناسی 1387 - دانشگاه علمی کاربردی
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳٩٠/٦/۳۱ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ