تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

ترجمه عربی پایه سوم راهنمایی

                                          الدرس الاول : درس اول

                                       القصر زجاجی : کاخ شیشه ای

کان لسلیمان جیش قوی من الانسان و الطیر و الحیوان .

                      سلیمان علیه سلام سپاهی نیرومند از انسان و پرنده و حیوان داشت .

فی یوم من الایام : در روزی از روزها

خرج سلیمان لتفقد جیشه .... فنظر بدقة و سال :

                      سلیمان برای پرس و جو کردن (بازدید) ازسپاهش خارج شد (یرون رفت ) .. پس بادقت نگاه کرد و پرسید :

این الهدهد ؟             هدهد کجاست ؟

الطیور : سیدنا ! ... الان ذهب لعمل .           پرندگان : سرورما ! الان (هم اینک ) برای کاری رفت . 

غضب سلیمان لغیاب الهدهد.              سلیمان علیه سلام از غیبت هد هد خشمگین شد .

بعد ساعات رجع الهدهد .              بعد از چند ساعت هدهد برگشت .

این ذهبتَ یا هدهد ؟                  کجا رفتی ای هدهد؟

یا سیدی ! لقد کشفتُ شیئا  عجیبا .                ای سرورم ! چیز عجیبی (شگفت انگیزی ) کشف کرده ام . 

ماذا کشفتَ ؟                                         چی کشف کردی ؟ 

وجدتُ امراة تحکم فی مملکة سبا و لها جیش قوی و عظیم .. والناس  فیها یعبدون الشمس و یسجدون لغیر الله .

         زنی را یافتم که در مملکت سبا حکومت میکند و سپاهی نیرومند و بزرگ دارد . و مردم در آن خورشید را می پرستند و برای غیر خدا سجده می کنند .

عجیب! هل تصدق ؟              عجیب است . آیا راست میگویی ؟

نعم . نعم . سیدی !               بله . بله . سرورم

فکتب سلیمان کتابا لملکة سبا .                پس سلیمان (ع) نامه ای به ملکه سبا نوشت .

انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم .

                          بدرستیکه آن از جانب سلیمان است . به درستی که آن به نام خداوند بخشنده مهربان است .

فی قصر الملکة :                        در کاخ ملکه

الملکة : هذا کتاب یطلب ترک دیننا .         ملکه : این نامه ای است که میخواهد دینمان را ترک کنیم .       (                  این نامه ای است که ترک کردن دینمان را می خواهد )

الوزراء : نحن اقویاء ولا خوف علینا .                       وزیران : ما نیرومندیم و هیچ ترسی نداریم .

الملکة : لا . لا . انا اذهب الیه .                ملکه: نه . نه . من به سویش میروم .

انّ الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها .           قطعا پادشاهان هنگامی که وارد شهری شوند در آن جا فساد ایجاد می کنند .

فی قصر سلیمان :                       در کاخ سلیمان

سلیمان ! یا ایها الملأ ! اطلب منکم عرش ملکةسبا قبل وصولها !

                     سلیمان : ای بزرگان !  تخت حکومتی ملکه سبا را قبل از رسیدنش ازشما میخواهم .

ثمّ امر سلیمان ببناء قصر زجاجی فوق میاه البحر .

                      سپس سلیمان (ع)دستور به ساختن قصری شیشه ای روی آبهای دریا داد را داد.

الملکة فی القصر الزجاجی .             ملکه در کاخ شیشه ای

یا عجبا ... هذا عرشی .! هذا ماء . هذا بحر .! انا اغرق الان ..!

      عجب . این تخت حکومتی من است . این آب .. این دریا .. هم اینک من غرق می شوم .

سلیمان : لا .. لا .. هذا زجاج ، لا ماء .

                       سلیمان : نه .. نه .. این شیشه است نه آب ..!

الملکة : هذه معجزة .               ملکه : این معجزه است .

فنظرت الی السماء و قالت :

                                پس به آسمان نگاه کرد و گفت :

رب انی ظلمتُ نفسی و اسلمتُ مع سلیمان لله رب العالمین .

                           پروردگارا من به خودم ظلم کردم و همراه سلیمان در برابر خداوند پروردگار جهانیان تسلیم  شدم .

 

خوب . این هم داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا .

اما بچه خوب و دانش آموز نمونه اونی است که بگه :

چه درسی از این داستان گرفته . بگه که کلمه الملأ با کلمه ملأ که در پایه دوم خوندید چه تفاوتی داره ؟

هم در قواعد هم در مفهوم . اینکه بگه چرا کلمه دخلوا که ماضی است به شکل مضارع ترجمه شد . اینکه چرا در عبارت لاخوف ... تو ترجمه کلمه هیچ آورده شده . و خیلی از موارد دیگر . البته شما دانش اموز خوب باید اینا رو بگی نه اونی که باری به هر جهت درس میخونه .


ترجمه الدرس الثانی . پایه سوم راهنمایی

از طریق ادب می توانی همه چیز را به دست آوری.((ضرب المثل چینی))

                                         الدرس الثانی : درس دوم

                                    استراق السمع : مخفیانه گوش دادن

فی خیمة قیادة العدو                      در چادر فرماندهی دشمن 

ایها الامراء ! ایها السادة ! معنویات الجنود ضعیفة ...

                        ای فرماندهان ! ای آقایان ! روحیه سربازان ضعیف است .

نحن بحاجة الی هجوم سریع علی قوات العدو .

                                  ما به حمله ای سریع بر علیه نیروهای دشمن نیاز داریم . (نیازمندیم)

احدالامراء : نعم . نعم . حسن ..                  یکی از فرماندهان ! بله . بله . خوب است

احسنت . هذه فکرة جیدة .                     آفرین . این فکر خوبی است .

ولکن .. سیدی .. نحن بحاجة الی معلومات عن مواضع العدو !

        اما . سرورم .... ما به ما به اطلاعاتی از مکان های دشمن نیاز داریم !

کلامک صحیح .              سخنت درست است ..

فذهب جندی العدو لیلا للحصول علی المعلومات .

                                پس سرباز دشمن شب هنگام برای دستیابی به اطلاعات رفت /

و بعد ساعة وصل الی موضع قواتنا . 

                           وبعد از یک ساعت به مکان نیروهای ما رسید .

فی خیمة قیادة قواتنا                          در چادر فرماندهی نیروهای ما

ایها الاخوة !                                     ای برادران

نحن فی هذه  المنطقه مدة طویلة و عدد المقاتلین قلیل الان .. و اکثرهم  فی الخنادق مجروحون شدیدا . انا مسؤول ... فعلینا الرجوع هذه اللیلة . ونحن راجعون عنطریق البحر ان شاء الله .

                        ما مدتی طولانی است در این منطقه ایم و اکنون تعداد رزمندگان کم است و بیشترشان در سنگرها به شدت مجروح و زخمی هستند . من مسئولم ... پس لازم است امشب برگردیم . و اگر خدا بخواهد ما از راه دریا  برمی گردیم  .

فرح  جندی العدو بهذه المعلومات السریة .                    

                                 سرباز دشمن با این اطلاعات محرمانه خوشحال شد .

من ذئب الصحراء ... الی عقاب الصحراء                    از گرگ صحرا به عقاب صحرا 

نعم .. نعم .. انا اسمع                                     بله .. بله .. من می شنوم

سیدی ! سیدی .. اخبارمهمة .. اخبار مهمة جدا

                       سرورم .. سرورم .. خبرهای مهم ... خبرهای بسیارمهم

سمعتُ قبل لحظات هذه الکلمات ..

                    چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم

عدد المقاتلین کثیر ! و هم مسرورون جدا ! اسم قائد العملیات مسعود ! ولهم هجوم هذه اللیلة ! هم قادمون عن طریق البحر  .

                   تعداد رزمندگان زیاد است ! و آنها بسیار خوشحالند . اسم فرمانده عملیات مسعود است . و امشب حمله ای دارند / آنها از راه دریا درحال آمدن هستند .

سمعتَ .. سیدی .. سمعتَ ؟

                       شنیدی ... سرورم .. شنیدی ؟

نعم .. نعم . تمام .                        بله .. بله .. تمام

من عقاب الصحراء الی مقر القائد :                   از عقاب صحرا به پایگاه فرمانده

الهجوم قریب .....                                       حمله نزدیک است

الانسحاب .. الانسحاب ... سریعا .. سریعا ..

                     عقب نشینی ... عقب نشینی .... سریع .. سریع ..

 

بچه خوبه !

الان باید بگه:

السادة و الاخوة چه نوعی از کلمه هستند و هر چی راجع به اون نوع از کلمه میدونه برا این دوتا بگه .

    باید بگه کلمات راجعون . مقاتلین . مجروحون / مسرورون / قادمون چه نووع کلمه ای هستند و نوع جمعش رو تشخیص بده .

باید بگه چرا کلمه ضعیفه برای معنویات و هذه برای معلومات به صورت مفرد اومده . هم چنین کلمه مهمة برای اخبار

تفاوت قیادة و قائد رو متوجه بشه


ترجمه الدرس الثالث پایه سوم راهنمایی

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارواکلینز                                          لدرس الثالث : درس سوم

                                      الراعیة الصغیرة  : چوپان کوچک (مونث) 

الطفلة تسکن فی الکوخ                                 دختر بچه در کلبهزندگی می کند .

ماذا اعمل ؟ انا جائعة .. !! اسرتی فقیرة !                         چکار کنم ؟ من گرسنه ام . خانواده ام فقیرند .

فی هذه الحظة                                             در این لحظه

سمعت صوتا ..                                             صدایی شنید

فخرجت من الکوخ                                          پس از کلبه خارج شد

ایتها الطفلة ! هل تقدرین علی عمل ؟                  ای دختر بچه! آیا میتوانی کاری انجام دهی؟

                                                                                ( آیا قادر به انجام کاری هستی ؟ )

انا .. انا ... نعم .. حتما .. انا قویة .                          من .. من ..بله .. حتما . من نیرومندم .

سرح الاغنام صعب. انتِ طفلة .                           چراندن گوسفندان سخت است . تو بچه ای ..

لا . لا .. سیدی .. انا اقدر !                                نه .. نه .. سرورم .. من میتوانم .

فی الصحراء                                                 در بیابان

فجاة                                                         ناگهان

فقدتُ نعجة !                                              میشی را گم کردم !

این ذهبت ؟                                               کجا رفت ؟

هل اکلها الذئب ؟                                        آیا گرگ او را خورد ؟ (خوردش ؟)

آه ...      ماذا افعل ؟                                   آه ... چکار کنم ؟

ذهبت بسرعة .. فوجدتها بین الاعشاب                    به سرعت رفت  .. پس اورا بین گیاهان (علف ها )یافت .

ولکن فی غیابها جاء الذئب و سرق نعجة .                 واما در نبودنش گرگ آمد و میشی را دزدید .

رجعت الی القریة باکیة !                                      گریان به روستا برگشت .

وقالت ... ما غفلتُ ! ما کسلتُ ! ماترکتُ الاغنام !

                                            وگفت : غفلت نکردم . تنبلی نکردم . گوسفندان را رها نکردم (ترک نکردم) .

فی البیت                                                درخانه

سیدی .. سیدی ... الذئب .. الذئب ..                       سرورم .. سرورم .. گرگ .. گرگ

ماذا ؟                                                             چی ؟

الذئب ..  عفوا..... سیدی ..                                   گرگ .. ببخشید ... سرورم

انتِ لا تعملین بدقة .. ولا ترجعین فی الوقت المحدد      

                                                   تو به دقت و دقیق کار نمی کنی و در زمان معین بر نمی گردی

و ضرب الطفلة بشدة                         و کودک را به شدت زد .

وصل الخبر الی النبی (ص)                   خبر به پیامبر (ص ) رسید .

فحزن شدیدا                                     پس به شدت ناراحت شد

ایها الرجل ! اتقدر الطفلة علی مواجهة حیوان وحشی ؟ اتطلب شیئا محالا ؟

                       ای مرد! آیا یک بچه قادر به رویارویی با حیوانی وحشی است ؟ آیا چسزی غیر ممنکن میخواهی ؟

خجل الرجل و...                      مرد خجالت کشید و ..

جاءت الطفلة و آثار الدموع علی عینها .               کودک آمد درحالی که نشانه های اشک ها بر روی چشمانش بود .

فنظر النبی (ص) الی الرجل...                              پس پیامبر (ص ) به مرد نگاه کرد ..

ثمّ قال : انّ خدمکم اخوانکم ..                             سپس گفت : قطعا خدمتکاران شما برادران شما هستند .

فخجل الرجل شدیدا و ندم کثیرا علی عمله .             

                                           پس مرد به شدت خجالت کشید و بر (به خاطر ) کارش بسیار پشیمان شد .

دانش آموز نمونه:

از خودش می پرسه :

     کلمه اخوان چه نوع کلمه ای است ؟ با کلمه اَخـَوان چه فرقی داره ؟ با کلمه اخوة چی ؟

     کلمه تقدر و تطلب هر کدوم چی هستند ؟ چه صیغه ای هستند ؟

     ضمیر ها که به اکل و وجد چسبیده چه نقشی رو در جمله ایفا می کنند ؟

    مترادف کلمه اسرة چه کلمه ای است ؟

    بر سر فعل ماضی چه کلمه ای اومده و چه تغییری ایجاد کرده ؟

   بر سر فعل مضارع چی ؟

    اگر بخواهیم بگیم : نخواندم . برنگشتی . نمی روی . بلند نمیشویم  از چه کلماتی استفاده می کنیم ؟


ترجمه الدرس الرابع . پایه سوم راهنمایی

هیچ یک از تمایلات نفس انسانی خطرناکتر از تمایل به تنبلی نیست. اسمایلز    الدرس الرابع : درس چهارم

        اصحاب الکهف : اهل غار (البته توجه شود که این عبارت معمولا به همین شکل به کار میرودبدون ترجمه) 

 فی قدیم الزمان کان الناس فی رغد و رفاه .

                                          درزمان قدیم مردم در وفور آسایش و نعمت و رفاه بودند .

فی یوم من الایام                    در روزی از روزها

سمع الناس : ایها الناس ! ایها الناس                     مردم شنیدند : ای مردم . ای مردم

هذا امر من الملک القاهر ، السلطان القادر (دقیانوس عظیم )

                        این دستوری است از جانب پادشاه قدرتمند و پیروز دقیانوس بزرگ

الشخص الذی یترک عبادة الاصنام جزاؤه القتل .. ایها الناس ..!

                              ای مردم ! فردی که پرستش بت ها را رها کند مجازاتش کشتن است . 

ومن بعد ذلک الیوم                                  و از بعد از آن روز

ملأ الخوف و الرعب قلوب الناس .               ترس و وحشت دل های (قلب های ) مردم را پر کرد .

بدأ الملک الجبار بصلب المؤمنین والمؤمنات              

                                    پادشاه ستمگر شروع به بدار آویختن مردان و زنان با ایمان کرد .  

وکان فی القصر الملک امیر                      ودر کاخ پادشاه شاهزاده ای بود

هو مومن لایعبد الا الله                           او شخصی با ایمان است که به جز خدا را نمی پرستد

الهی انا عبدک الضعیف .                          خدای من ! من بنده ضعیف و ناتوان توام .

ارحم و انصر هؤلاء المومنین و المومنات .            رحم کن و این مردان و زنان با ایمان را یاری کن .

اجعل عاقبة امرنا خیرا .                                سرانجام کار ما را نیک قرار بده . ( مارا عاقبت به خیر گردان )

وبعد مدة فی قصر الملک                              و بعد از مدتی در کاخ پادشاه

جاء احد الوشاة و قال للملک                         یکی از سخن چینان آمد و به پادشاه گفت

ایها الملک العظیم !                                     ای پادشاه بزرگ !

انّ الامیر و اصدقاءه                                   بدرستیکه (همانا) شاهزاده و دوستانش

خارج المدینة الان                                    هم اینک بیرون شهر هستند

هم مشغولون بعبادة الله و یسجدون له .

                                               آنها مشغول پرستش خدایند و برای او سجده می کنند .

غضب الملک بشدة و امر وزیره :                  پادشاه شدیدا خشمگین شد و به وزیرش دستور داد:

ایها الوزیر !                                      ای وزیر !

ابحث عن الامیر !                              به دنبال شاهزاده بگرد !

اسجن هؤلاء المتمردین !                    این سرکشان (شورشیان ) را زندانی کن !

امنع عنهم الطعام و الشراب .              غذا و نوشیدنی را از ایشان دریغ کن (منع کن)

اصلبهم غدا فی جذوع النخل .                فردا آنها را برتنه های درخت خرما به دار بیاویز .

ابنة الملک قلبها مع هؤلاء المومنین                 دختر پادشاه قلبش با این مردان  باایمان بود

جاءت فی اللیل و بیدها مفاتیح السجن ..           در شب هنگام آمد درحالی که کلیدهای زندان در دستش بود ...

یا امیرة ! کیف دخلتِ هنا ؟                      ای شاهزاده خانم! چگونه وارد اینجا شدی ؟

بسهولة .. انّ الله معنا .                         به راحتی .. قطعا خدا همراه ما است .

ولکن .. ارجعی بسرعة و اذهبی من هنا .. انتّ فی خطر !

                 ولی .. سریع برگرد و از اینجا برو ... تو در خطر هستی

لا .. لا .. اخرج  مع اصدقائک .                      نه .. نه .. با دوستانت خارج شو

اخرجی .. اترکی السجن ..                       خارج شو .. زندان را ترک کن ..

ولکن .. الخطر قریب .. انتم علی وشک الاعدام !

                   ولی ... خطر نزدیک است ... شما در شرف اعدام هستید !

فهرب الجمیع من السجن و ذهبوا الی کهف ..

                  پس همگی از زندان فرار کردند و به غاری رفتند ...

فوقع ما وقع ...                       پس شد آن چه شد .. ( این همون قصه ما به سر رسید خودمونه )

دانش اموز نمونه : 

باید بگه :

چه تغییراتی در فعل های مضارع ایجاد شدند ؟

کلمه اَخرجُ و اُخرجْ چه تفاوتی دارند با هم ؟

کلمه مشغولون چه نوع کلمه ای است ؟

اگر فعل است زمان و صیغه اش چیه ؟ کلمه اَصلبْـهم اگر بشه اَصلبُـهم معنیش چی میشه ؟

عبارت الهی انا عبدک الضعیف اگر جمع بسته بشه چی میشه ؟

و ده ها سوال دیگر که میتوانید از متن درس استخراج کرده و از خودتان بپرسید .


ترجمه درس پنجم پایه سوم راهنمایی . البستان المحروق

اگر میخواهی نیفتی راه میان رو را برگزین.(( ضرب المثل اسپانیولی))

                                    الدرس الخامس : درس پنجم

                                      البستان المحروق : باغ سوخته

هذا البستان کبیر . الاشجار مثمره .... الفواکه کثیره ... التفاح ... الرمان .... الاعناب ..

          این باغ بزرگ است . درختان میوه دارند . میوه ها بسیارند . سیب . انار . انگور

 

صاحب البستان شخص کریم یحّب الفقراء .

                 صاحب باغ شخص بخشنده و بزرگواری است که فقیران را دوست دارد .

 

فی البستان                      درباغ

 

اعزائی ! إجمعوا الفواکه . احملوا لاسرتکم .

                عزیزانم ! میوه ها را جمع کنید . برای خانواده تان ببرید .

 

عزیزاتی ! إجمعن الفواکه ... احملن ..

                     عزیزانم ! میوه ها را جمع کنید . ببرید....

 

فی یوم من الایام                               در روزی از روزها

 

مرض صاحب البستان ... فطلب ابناءه و قال :

                    صاحب باغ مریض شد ... پس پسرانش را خواست و گفت :

 

یا اولادی ! ارحموا الضعفاء ! اعملوا لله

                       ای پسرانم ! به ضعیفان و ناتوانان رحم کنید . برای خدا کار کنید .

 

افتحوا باب البستان للبوساء . فانّ الثروه فانیه .

                درب باغ را برای بینوایان باز کنید . پس قطعا ثروت از بین رفتنی است .

 

بعد وفاه الوالد                                  بعد از مرگ پدر

 

الابن الاول : هذا البستان لنا.                    پسر اول : این باغ برای ما است .

 

الثانی : نعم .. هذا حقنا و لا حق للآخرین فیه .

              دومی : بله . این حق ما است و دیگران هیچ حقی در آن ندارند .

 

الثالث : العمل بوصیه الوالد واجب .

                      سومی : عمل کردن به سفارش و وصیت پدر واجب است .

 

اعملا بوصیه . اشکر الله علی هذه النعمه .

                    به وصیت عمل کنید . خدا را برای این نعمت شکر کنید .

 

اجعلا حقا للسائل و المحروم .                   حقی را برای فقیر و بینوا و محروم قرار دهید .

 

ولکن .... ما قبلا                                   ولی ..... نپذیرفتند . (قبول نکردند)

 

وفی بیوت البوساء                           و در خانه نیازمندان

 

نحن ما اکلنا شیئا  منذ مده یا اماه .

                              ایمادر ما مدتی است چیزی نخورده ایم .

 

اعزائی ! اصبروا... اصبروا.. غدا نذهب الی البستان

                 عزیزانم . صبر کنید.. صبرکنید ... فردا به باغ می رویم .

 

فی البستان                               در باغ

 

الولدان : اخرجوا ... اخرجوا .. اترکوا ارضنا ... هذا البستان لنا ... اخرجن ... اذهبن ... اترکن .

           دو پسر : بیرون روید . بیرون روید . زمینمان را ترک کنید . این باغ برای ما است .

                                          بیرون بروید . بروید . ترک کنید .

 

فعلم الله سوء نیه الولدین .

                 پس خداوند نیت بد دو پسر را دانست .

 

صباح الیوم التالی                         صبح روز بعد

 

ذهب الاولاد نحو البستان ... اخذتهم الحیره

                  پسرها به سوی باغ رفتند .... حیرت و تعجب آنها را فرا گرفت .

 

کیف یمکن ؟ لا... لا ..

                          چگونه ممکن است ؟ نه...نه ...

 

بچه خوبه . کیه ؟ کیه ؟

به من بگو ببینم :

۱- چرا در بخش لا حق ....  در ترجمه اومده : هیچ حقی ....

۲- ولد به معنی فرزند یا پسر .در جاهایی تبدیل به مثنی شده . اولا بگید کجاها ؟ دوما بگید چرا در یک جا با (ان) و در جای دیگر با (ین) اومده ؟

۳- جملات این درس همشون دارند امر میکنند . چه تفاوتی تو حرکت ها مشاهده میشه .

۴- چند تا فعل ماضی تو این درس است . میتونید به امر تبدیلشون کنید ؟

میدونید که مابقی سوالات رو خودتون میتونید در بیارید . ببینم چی از مغزتون تراوش میکنه؟


ترجمه الدرس السادس . درس ششم . پایه سوم راهنمایی

الدرس السادس :   لا تیأس                    درس ششم .  ناامید مباش .

یسکن هذا الصیاد قرب البحر .     این شکارچی (ماهیگیر) نزدیک دریا سکونت میکند . (لازم به توضیح است که کلمه ماهیگیر در زبان عربی میشه سمّاک . اما با توجه به مفهوم درس شما میتونید تو این درس از ترجمه ماهیگیر هم استفاده کنید . )

 

وفی الایام الاخیرة ما حصل علی شیء .        

 و در روزهای اخیر چیزی به دست نیاورد .

 

غداً سأذهب الی الصید .         فردا به شکار خواهم رفت .

 

لا... لاتذهب . البحر فی هذه الایام خطرٌ .      

                        نه .... نرو . دریا دراین روزها طوفانی است .

البحر خطر .             دریا خطرناک است .

رجاء .. لا تذهب ... لاتذهب .. هناک خطر .  

                      لطفا ... نرو ... نرو .. آنجا خطرناک است .

 

نعم ! لا تحزن ... إنّ الله معنا .             

              بله ! ناراحت نباش . قطعا خدا با ما است . (همراه ما است )

 

نحن نصبر ... الرزق مِن عند الله .              

                  ما صبر میکنیم . روزی از جانب خدا است .

 

لا... لاشیءَ عندنا ، نحن جائعونَ .             نه... هیچ چیزی نداریم ؛ ما گرسنه ایم .

 

توکلّنا علی الله .... سأذهبُ .                   توکل ما برخداست .    خواهم رفت .

 

الصیاد عزم علی الذهاب .                  شکارچی تصمیم به رفتن گرفت .

 

یازوجتی، نعم ... ! هذا عمل خطر .  

            ولکن .... لا تیأسی ... لاتحزنی .. لاتقلقی ... إنّ الله معنا .

  ای همسرم ، بله .... ! این کار خطرناکی(کاری خطرناک) است . 

 ولی ... ناامید مباش .. ناراحت نباش .. نگران مباش ... قطعا خدا همراه ما است .

 

یا مریم ، یا هدی ، لا تقلقا !             ای مریم ، ای هدی ، نگران نباشید !

 

اِعملا الاعمال الیومیة  و لا تشعرا بالضعف .          

           کارهای روزانه (روزمره) را انجام دهید و احساس ضعف نکنید .

 

یا ایمان و یا امیر ، لاتترکا الاعمال و لا تقلقا!

              ای ایمان و ای امیر ، کارها را رها نکنید و نگران نباشید .

 

أنا سوف أرجعُ ... إن شاء الله .      

           من برخواهم گشت .... اگر خدا بخواهد (ان شاء الله)

 

فی البحر           در دریا

 

ماذا أفعل ؟ لا شیء َ فی البحر ؛ أین الاسماک ؟

                      چکار کنم ؟ هیچ چیزی در دریا نیست . ماهی ها کجا هستند ؟

 

کأنّ الشبکة قد ثقلتˆ . ... نعم ... نعم     

         مثل اینکه (گویا) تور سنگین شده است ... بله .. بله ..

                 (حواستون باشد کلمه کأنّ با کان فرق داره . )

 

ماهذه ؟               این چیست؟

هل هذه سمکة .؟ .... أم حوتٌ  ؟     

                 ایا این یک ماهی است ؟ ... یا یک نهنگ است ؟

 

نعم .... الحمدلله .    بله ... سپاس مخصوص خداست . (خداروشکر)

 

أیها الرجل؛ لاتترک الحبل ! لاتشعر بالضعف .            

           ای مرد ؛ ریسمان (طناب) را رها نکن . احساس ضعف نکن .

 

عزم علی الرجوع .            تصمیم به برگشتن گرفت .

 

ظهرت سحابة سوداء فی السماء و عصفت الریاح بشدة .

                ابر سیاهی در آسمان آشکار شد(ظاهرشد) و بادها به شدت وزیدند .

 

بعد لحظة ، هجم حوت .               لحظه ای بعد ، نهنگی حمله کرد .

 

الهی ؛ مادا افعل ؟           خدایا ؛ چکار کنم ؟

یا الله ... لا معبودَ سواک             ای خدا .... به جز تو هیچ معبودی نیست .

 

ارحمˆ عبدک الضعیف .          به بنده ضعیفت ( ناتوانت ) رحم کن .

 

ثمّ سقط                        سپس افتاد

 

فی القریة                    در روستا

 

یئس اهل القریة من رجوع الصیاد .      

                   اهالی روستا از برگشتن شکارچی ناامید شدند .

 

فی الیوم التالی                 در روز بعد

رأی الناس زورقا من بعید ... ذهبوا الی الساحل

               مردم قایقی را از دور دیدند ..... به ساحل رفتند

 

الصیاد مجروح و سمکة عظیمة فی شبکته .

               شکارچی زخمی بود و ماهی بزرگی در تورش بود .

 

فحملواالصیاد الی القریة               پس شکارچی را به روستا بردند (حمل کردند)

 

و بعد یوم         و بعد از یک روز

جاء اهل القریة لزیارة الصیاد . فقال الصیاد :

          اهالی روستا برای دیدن شکارچی آمدند . پس شکارچی گفت :

 

کانت هذه رحلة عجیبة . فیها تجارب کثیرة .

               این سفری شگفت انگیز بود . تجربه های بسیاری در آن بود .

 

لاتشعروا بالضعف عند مواجهة المشاکل .      هنگام رویارویی با مشکلات احساس ناتوانی نکنید .

لاتقنطوا من رحمة الله .           از رحمت خدا ناامید نشوید .

 

یا اخواتی ؛ لاتغفلن عن ذکر الله !             ای خواهرانم ؛ از یاد خدا غافل نشوید !

 

فإنّ ذکر الله أنیس اوقات الوحشة . لا تیأسن َ .       

                   پس بدرستی که یاد خدا مونس اوقات تنهایی است .

 

فإنّ الیأس من الشیطان .              پس همانا ناامیدی از سوی شیطان است .

 

حالا سوالات کاربردی متن درس :

چرا در ترجمه عبارت لاشیء عندنا ، کلمه هیچ آورده شده که البته این موضوع بارها سر کلاس توضیح داده شده است .

 

کلمه توکل در عبارت توکلنا علی الله چه نوع کلمه ای است . هر چه راجع به آن میدانید بگویید .

 

کلمه عمل که بعد از هذا آمده چرا (ال) ندارد . آیا به کلمه خطر ربط داره ؟

 

چرا عصفت به شکل مونث آمده است ؟

 

کلمه سوداء مونث است یا مذکر ؟

 

کلمه (أم ) به معنی آیا است . یک کلمه دیگر هم به همین معنی در پایه اول راهنمایی داشتید . یادتون میاد چی بود ؟

 

 جواب سوالاتتون رو تو بخش نظرات بزنید البته اگر خواستید تا براتون تصحیح بشه .

                                    بفرمایید چایی . برای رفع خستگی .


ترجمه الدرس السابع پایه سوم راهنمایی . آه .. بنیتی

الدرس السابع  : درس هفتم             آه ... بنیّتی : آه ... دخترکم

فی البیت                درخانه

هذا الرجل حذّاء ٌ .               این مرد کفاش است .

هو یعملُ کثیرا ً .                    اوبسیار کار میکند .

الزوجة : انتَ تعملُ کثیراً ... الطبیب ُ منعَ العمل ..... المرضُ خطرٌ .

                همسر: تو زیاد کار میکنی .... پزشک کارکردن را منع کرد .. مریضی خطرناک است .

الزوج : أنا اعلمُ .... ولکن ... الحیاة صعبة .... أنا مضطرّ .

          همسر: من میدانم .... ولی .... زندگی سخت است .... من مجبورم ..

مریم سمعت هذه الکلمات ....                    مریم این سخنان را شنید .....

فخجلت ... پس خجالت کشید ...

ماذا اعملُ ؟ چکار کنم ؟

أترکُ الدرس و المدرسة... ؟ لا ... لا ...

     درس و مدرسه را رها کنم ؟  ..... نه ... نه ...

ها .... وجدتُ ... افضل طریق  ..               آهان ... پیداکردم (یافتم ) ... بهترین راه ....

فی الیوم التالی                   در روز بعد

بعد التناول العشاء الجمیع ذهبوا للنوم .

                 بعد از خوردن شام همگی برای خواب رفتند .

اما مریم                      (خوب اینکه فارسی است . ترجمه نداره )

فنهضت بعد قلیل و ذهبت الی غرفة العمل و عملت حتی مطلع الفجر .

               پس بعد از مدت کمی برخاست و به اتاق کار رفت و تا طلوع سپیده دم (فجر) کار کرد .

صباح الیوم التالی               صبح روز بعد

... عجیب ... عجیب .... مَن صنعَ هذه الاحذیة ؟

                 عجیب است ... عجیب ... چه کسی این کفش ها را ساخت؟

الرجل فی حیرة               مرد در شگفتی است ( شگفت زده است)

بعد ایام و شهور                بعد از روزها و ماه ها

فی لیلة                      در شبی

مریم کانت تعبة.                       مریم خسته بود .

ولکن ... ذهبت الی غرفة العمل .             ولی ... به اتاق کار رفت .

و بعد ساعة....     مریم شعرت بالنعاس .

                      و بعد از یک ساعت..... مریم احساس خواب آلودگی  کرد .

و فی الصباح الباکر             و درصبح زود

الوالد نهضَ لأداء الصلاة               پدر برای به جای آوردن نماز برخاست (بلند شد) .

هناک ضوء ... من فی الغرفة ؟ السارق .... ! حتما .

               روشنایی آنجا است .... چه کسی در اتاق است ؟  .دزد ..... ! حتما

فنظرَ الی الغرفة .           پس به اتاق نگاه کرد ..

أخذ َ عصاه و ذهب بسرعة . فتح الباب بهدوء .......         

            چوبدستیش را برداشت  و سریع رفت . درب را به آرامی باز کرد .

فنظر بدقة ... هذه مریم ؟ ... آه .. بنیّتی !

                 پس به دقت نگاه کرد ... این مریم است ؟ آه .. دخترکم !

 

با سوالات چطورید ؟

شما تو این درس باجملات آشنا میشید . آخه ، حالا دیگر وقتش رسیده تا با اسم هایی که کلاس اول یاد گرفتید و فعل هایی که تو کلاس دوم یادشون گرفتید و مابقیش رو هم امسال ، جمله سازی کنید . البته که همه شما از همون کلاس اول روش ساخت جمله رو کمابیش فراگرفتید فقط اینکه حالا با شکل صحیح حرکت کلمات و  نقش اون ها آشنا می شید . الان دیگر وقتش رسیده تا کاملا درک کنید اون زمانی که بهتون می گفتم (ان . ین ) (ون . ین) با همدیگر فرق دارند و نباید هر جا دلتون خواست بیاریدشون برای چی بوده ؟ اما سوال

تو کلاس اول یاد گرفتید که اسم ها یا (ال) دارن یا (تنوین ) . پس چرا مریم نه ال داره نه تنوین ؟

کلمه تناول چه نوع کلمه ای است ؟ اصلا میدونی انواع کلمات چی هستند؟

کلمه حذّاء با حذاء چه فرقی دارند ؟

باز دوباره از این جمع و مفردها اومد . یعنی هذه برای احذیه یا هذه برای کلمات . میدونید چرا ؟ برا چی یکیشون جمع است و اون یکی مفرد ؟ در حالی که اسم اشاره مطابق با اسم بعد از خودش میاد .

اصلا به من بگید ببینم جملات چند شکل دارن و تو این درس شما با کدومش آشنا میشید ؟ میتونید معادلش رو تو فارسی بهم بگید .


ترجمه الدرس الثامن پایه سوم راهنمایی . الرخاء و الشدة

الدرس الثامن : درس هشتم

                         الرخاء و الشدة : آسایش و سختی

یاملائکة                ای فرشتگان

لماذا تمدحون ایوبَ ؟               چرا ایوب را ستایش میکنید؟

یعبدُ ایوبُ اللهَ و یحمده لأنّه صاحب مال و نِعَم .

                 ایوب خدا را می پرستد و اورا ستایش میکند برای اینکه او دارنده مال و نعمتهاست .(مال و نعمت دارد)

لا..لا.... یشکر الصالحون ربهم فی جمیع الاحوال .

            نه ..نه .. افراد شایسته درهمه حال پروردگارشان را شکر میکنند .

حانت الفرصة الذهبیة لابلیسَ .

                فرصت طلایی برای شیطان فرا رسید .

مرضَ ایوب             ایوب بیمارشد

تلف ماله            مالش (پولش) از بین رفت

تلف اولاده               فرزندانش از بین رفتند

سرق اللصوص امواله               دزدان پولهایش را دزدیدند .

جاء ابلیس              شیطان آمد

یاایوب !الی  متی تصبر علی هدا البلاء ؟

                      ای ایوب ! تاکی براین بلا و مصیبت صبر میکنی ؟

فقدتَ اموالک و اولادک و سلامتک و مع هذا تشکرالله و تحمده .

           اموال و فرزندان و سلامتی ات را از دست دادی و با این حال خدا را شکر میکنی و او را ستایش میکنی ؟

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم .

                                       از شیطان رانده شده به خدا پناه میبرم .

لافائدةَ .. هو کالجبل ... اذهب الی زوجته

           هیچ فایده ای ندارد . .. او مانند کوه است ... به سوی همسرش میروم

الی متی تصبرین؟ موته قریب .

                    تا کی صبر میکنی ؟ مرگش نزدیک است.

 

لا..لا... تصبرالزوجة الصالحة علی قضاء الله .

       نه ..نه .. همسر شایسته بر قضا و قدر الهی صبر میکند.

 

عظم البلاء و صعب مرضه ..

               بلا و مصیبت بزرگ شد(شدت گرفت) و بیماریش سخت شد .

فترکه الجمیع .              پس همه او را ترک کردند .

 

کیف أحصل علی الطعام و الدواء ؟

                          چگونه به غذاودارو دسترسی پیدا کنم ؟

ماذا افعل ؟              چکارکنم؟

بحث ایوب ..  لا شیء َ ...           ایوب جستجو کرد ... هیچ چیزی نیست ...

 

فقال : أنّی مسّنی الضر و انت ارحم الراحمین .

      پس گفت: همانا به من آسیب رسیده است (معنای کلمه ای : همانا مرا لمس کرده است مرا آسیب) و تو مهربانترین مهربانان هستی .

 

و اخیراً                      . سرانجام

بعد سنوات                    بعد از چندسال

جاء الفرح                     شادی آمد

 

لقد نجح ایوب فی الامتحان                ایوب در امتحان موفق شد

 

نعم . إنّ مع العسر یسرا                     بله  . قطعا همراه سختی آسانی است .

 

ذهب المرض و رجعت الصحة و السلامة الی ایوب

                بیماری رفت و تندرستی و سلامت به سوی ایوب بازگشت

 

نِعم العبد إنّه أوابّ .                

             چه خوب بنده ای است . همانا او بسیار بازگردنده است

 

وای خدای من . چه درس باحالی است . اگر بدونی چقدرسوال توش هست . ادم حال میکنه باهاش .

۱- تفاوت اون سه تا نعم ها رو اگر گفتی ؟

۲- اگر گفتی چرا ایوب نه تنوین داره نه ال ؟ مگه اسم شخص مونث حقیقی است ؟

(اخه  تو درس قبلیتون فقط به همین اشاره کرده بود . البته من که نمیگم کتاب ایراد داره . من گفتم ؟ ننننننننه . )

۳- باز دوباره این هیچی تو معنی اومد . من نمیدونم از کجا یکدفعه کله اش پیدا میشه . شما میدونید ؟

۴- اااااااا . ابلیس هم که مثل ایوب است . نه تنوین داره نه ال . عجب حکایتی داریم ما با اینا .

۵- میتونید جمله هو کالجبل رو ترکیب کنید ؟ (وا . یعنی نقششون رو بگید دیگه . همچین نگام میکنند انگار تا حالا نشنیدن )

۶- میتونی جمله یشکر الصالحون رو به اسمیه تبدیلش کنی ؟

۷- یک مورد جالبتر . یادتون میاد تو درس قبل گفتم هر اسمی که قبلش حرف فی /ل/ب/من/علی و... بیاد حرکتش کسره است یعنی این    ِ . اما چرا اینجا اینطوری نشد . لابلیسَ . باور نمیکنید ؟ خوب برید کتابتون رو ببینید .

                          خوش باشید .


ترجمه درس نهم (الدرس التاسع) پایه سوم راهنمایی

الدرس التاسع            درس نهم

                    ملابس العید        لباس های عید

خرج ناصر من البیت           ناصر از خانه خارج شد .

الشارع مزدحم                خیابان شلوغ است

الناس مشغولون بشراء الملابس و الفواکه و....        

                                  مردم مشغول خریدن لباس ها و میوه ها و.. هستند .         

العید قریب               عید نزدیک است

آه ... ماذا البس ؟                   آه ... چی بپوشم ؟ (چه چیزی بپوشم)

اصدقائی یلبسون لباسا جدیدا .              دوستانم لباسی نو می پوشند .

ولکن ... نحن ..                                ولی .... ما ...

بعد وفاة أبی                     بعد از مرگ پدرم

أمّی مسؤولة عن تأمین معاش العائلة                  

                                 مادرم مسئول (عهده دار) فراهم کردن وسایل زندگی خانواده است  

هی مشغولة من الصباح حتی اللیل بالحیاکة

                        او از صبح تا شب مشغول بافندگی است .

فکیف نطلب منها لباسا جدیدا ؟             پس چگونه از او لباسی نو بخواهیم ؟

فی الزقاق            درکوچه

فجأة    ... ماهذه ؟ کأنّها محفظة .               ناگهان.. این چیست؟ مثل اینکه (گویا) یک کیف است .

فتح المحفظة                    کیف را باز کرد

یاالهی .... نقود ... نقود کثیرة            خدای من ... پولها ... پولهایی زیاد

رجع بسرعة الی البیت                  باسرعت به خانه برگشت

فی البیت                     درخانه

الامّ : مِن این هذه النقود؟ هل.... ؟ اعوذ بالله .

                    مادر : این پول ها از کجاست ؟ آیا ..... به خدا پناه می برم ..

ناصر: أماه .. أماه . وجدتُ فی الزقاق و لااعلم لمن هذه النقود؟

               ناصر : مادر..مادر.. درکوچه یافتم و نمیدانم این پولها برای کیست؟

عجیب .. ولکن .. عجیب است .. ولی ..

اُخرج و إذهب بسرعة و إبحث عن صاحب النقود

           خارج شو و به سرعت برو و به دنبال صاحب پول ها بگرد

فی الزقاق                درکوچه

 رأی ناصر ورقة علی الجدار                ناصر ورقه ای (برگه ای) را روی دیوار دید

اعلان

  محفظة مفقودة بهذه الصفات .......           فاضل

                 اطلاعیه            کیف گم شده ای با این مشخصات....                 فاضل

ذهب بسرعة الی حانوت حاج فاضل

                   باسرعت به مغازه جاج فاضل رفت

جعل المحفظة امامه              کیف را درمقابلش گذاشت

فرح بشدة                  شدیدا خوشحال شد

الهی اشکرک ... الهی .. آه .. شکرا             خدای من شکرمیکنم تورا ... خدایا ... آه .. شکر

وبعد لحظات قال                  و بعد از چند لحظه گفت

أنا بحاجة الی عامل امین . هل تقبل ؟

                   من به کارگری امانت دار نیاز دارم . ایا قبول میکنی ؟

نعم ... ولکن ... انا تلمیذ            بله ... ولی ... من دانش آموزم

لابأس .احضر فی الحانوت بعد المدرسة          

                      اشکالی ندارد . بعد از مدرسه در مغازه حاضرشو

حسنا .. واما جائزتک... فانا ادفع لک الان اجرة شهر

               بسیار خوب .. واما جایزه ات .. من الان حقوق یک ماه را به تو میدهم (می پردازم)

فرح ناصر بشده و ذهب الی السوق

            ناصر به شدت خوشحال شد و به سوی بازار رفت

ثم رجع الی البیت مع الملابس و الاطعمة و....

                سپس با لباس ها و میوه ها و... به خانه بازگشت

و شرح لهم القصة           و داستان را برایشان شرح داد

فرحوا کلهم... فشکروا ربهم   

                             همه آنها خوشحال شدند و پروردگارشان را شکر کردند

قالب وبلاگ