تَعَلَّمـــــــــــوا العربیّـــــــة فإنّها لغة القرآن

عَیّن الأصَحَّ وَ الأدقَّ فی الجواب للتَّرجمةِ أوَ المفهوم (1 ـ 5) :

 

1ـ « ما کنت اُصدقَ کلامة عندما قال لی إنّ القمر مجرّد کوکب هامد!»: 

 1) سخن او را هنگامی که به من گفت ماه فقط ستاره ای سرد و خاموش است، باور نمی کردم!

 2) هنگامی که گفت ماه فقط یک ستارۀ خاموش است سخنش را تصدیق می کردم!

 3)کلام او هنگامی که از خاموش و سرد بودن ماه صحبت می کرد باور کردنی نبود!

 4) سخن وی را راست پنداشتم هنگامی که گفت ماه ستارۀ بی آب و علفی است!

 2ـ عیّن الصحیح:

 1) کنت اُو اصل دراستی فی حالة رغبة و شوق!: درسم را با شوق و رغبت ادامه می دهم!

 2) أصبحت فی الأربعین من عمرها معلّمة مثالیة!: در سن چهل سالگی معلّم ماهری گردیده بود!

 3)ترجمة هذا العالم الجلیل قد أشغلت بالی!: ترجمۀ این دانشمند بزرگ ذهنم را مشغول کرده بود!

 4) لم یُشاهَد بین أقربایی من یُشبه عمّی!: در میان خویشانم کسیکه شبیه عمویم باشد مشاهده نشده است !

 3ـ «إعجاب المرء بنفسه دلیلُ علی ضعف عقله!». عیّن الصحیح فی المفهوم:

 1)العاقل لیس له الغرور!                            2) للإنسان العاقل الإعجاب بالآخرین!

 3) کلّ عاقل له إ عجاب بنفسه!                   4) علیک أن تُعجب بنفسک أحیاناً!

 4ـ « و خدا هرگز از انسان نومید نمی شود!»: و اللّه............

 1) لمّا ییأس عن إنسان إلی الأبدا!                    2) لا ییءس من الإنسان أبدا!   

 3) لن ییأس عن إنسان أبدا!                           4) لم ییأس من الأنسان إلی الأبدا!

  5ـ « عقل سالم و زبان فصیح دو نعمتی است که خداوند به بعضی از ما ارزانی داشته!»:

 1) العقل السلیم و اللسان الفصیح هما نعمتان رزقهما اللّه بعضَنا!

 2) إنّ عقل السَلیم و لسان الفصیح هما نعمة رزقها اللّه لبعضنا!

 3)إنّ العقل السالم واللّسان الفصیح نعمة من نعم اللّه لنا!

 4) العقل سالم واللّسان فصیح قد رزق لبعضنا من اللّه!

 

عیّن الصحیح فی التشکیل:(6ـ7)

 6ـ « هذه الآیة تخبر المسلمین عن حقیقة من خلال کلمات وجیزة!»:

 1) الآیَةُ ـ تُخبَرُـ حَقیِقةًـ خِلاَلِ               2) المُسلِمینَ ـ حَقِیقَةٍـ خِلالَ ـ وَجِیزَةِ

 3) تُخبِرُـ المُسلِمینَ ـ حَقِیقَةٍ ـ کِلِماتٍ              4) هذِهِ ـ الآیَةُ ـ المُسلِمینِ ـ حَقِیقَةِ

 7ـ « إن ملِئت اذنک بالقطن فلن تسمع الاصوات!»:

 1) اُذُنُکِ ـ القُطنِ ـ فَلَن ـ تَسمَعُ                  2) إنَّ ـ اُذُنِکَ ـ تَسمَعَ ـ الأصواتِ

 3)مُلِئَت ـ اُذُنُ ـ القُطنِ ـ تَسمَعَ                   4) اُذُنَ ـ القُطنِ ـ تَسمَعَ ـ الأصواتِ

 عیّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی(8ـ10):

 8ـ « المؤمنون یحاربون الظالمین و یدافعون عن المظلومین!»:

 1) الظالمین : مشتق و اسم تفضیل ـ معرب/ مفعول به و منصوب با لیاء

 2) یُحاربون: للغائبین ـ مزید ثلاثی ـ معرب/ فعل مرفوع بثوبوت نون الإعراب

 3) المظلومین: اسم ـ جمع سالم للمذکر ـمعرب ـمنصرف/ نعت و مجرور با لیاء

 4) المؤمنون: جمع سالم للمذکر ـ مشتق و اسم مفعول/ مبتدا و مرفوع بالواو، و الجملة اسمیه

 9ـ «إن تجمع بین العمل و الدراسة فقد عرفت قیمة و قتک!»:

 1) العمل: اسم ـ مفرد مذکرـ مشتق و صفةمشبهة ـ معرب/ مضاف إلیه و مجرور

 2) وقت: مفرد مؤ نث ـ مشتق و اسم زمان ـ معرّف بالإضافة/ مضافإلیه و مجرور بالفتحة

3) عرفتَ: ماضٍ ـ مزید ثلاثی ـ لازم ـ مبنی للمعلوم ـ مبنیّ/ فعل و فاعله ضمیر« ت» البارز

 4) تجمع: للمخاطب ـ مجرد ثلاثی ـمعرب/فعل شرط و مجزوم و فاعله ضمیر«أنت» المستتر

 10ـ«ما زال نشاط معلماتنا کثیراً فی سبیل الوصول الی أهدافهنّ!»

 1) أهداف: جمع تکسیر (مفرده: هدف، مذکر) ـ معرّف بالإضافة / مفعول به و منصوب

 2) نشاط: جمع تکسیر ـ جامدـ نکرةـ معرب/ اسم«مازال» و مرفوع، و الجملة اسمیّة

 3) کثیراً: اسم ـ مشتق و صفة مشبهة ـ نکرة ـ معرب ـ منصرف/ خبر «مازال» و منصوب

 4) معلّمات : جمع سالم للمؤنث ـ مشتق و اسم مفعول ـ ممنوع من الصرف/ مضاف إلیه و مجرور

 

عیّن المناسب فی الجواب عن الأسئلة التالیة ( 11ـ15)

 11ـ « اشترینا......و کُتباً....... من المکتبات». عیّن الصحیح للفراغ:

 1) رسائل/ عدیدةً       2)الرّسائلَ/عدیدةٍ         3) رسائلِ/ العدیدةَ          4) رسائلِ/ العدیدةَ

 12ـ عیّن الصحیح عن نوع« ما» :

 1) ماکان عندی نقود حتّی أدفعها لک!: نفی

 2) ما تنفقوا من خیر یعلمه اللّه!: استفهام

 3) ما أرسل اللّه المرسلین إلّا مبشّرین!: موصول

 4) نحمد اللّه الّذی لهو ما فی السّماوات و الأرض!: نفی

 13ـ عیّن المضارع لیس منصوباً:

 1) التّلامیذ قاموا من أماکنهم حتّی یحترموا المعلّم !  

2) یجب علینا أن نقاتل ضدّ الأعداء فی سبیل اللّه !

 3) قال لنا الأئمة لِنساعد الضّعفاء المساکین !

 4) إنّ هوُلاء الطّالبات النشیطات لن یُهملن فی واجباتهنّ !

 14ـ عیّن الفاعل ضمیراً بارزاً :

 1)کنتُ أمشی فی الشارع و الشّمسُ محرقةٌ!           2) وُلدتُ فی زمان لا أری الإمام !

 3) کل الأعدا ء اُخرجُوا من دیارنا!                    4) اُخرجنا من بلادنا أعداءُ ظلموننا!

 15ـ عیّن الخطأ عن إعراب« من» :

 1) العاقل من یعتبر با لتّجارب!: خبر   2)إحترام المعلّمون من هو افضل الطلّا ب: فاعل

3) من هو أحقّ منک بکسب الجائزة؟!:مبتدأ 4)أنتم تُرجعون من هاجر إلی بلاد اُخری: مفعول به
طبقه بندی: ، 
نگارش در تاریخ ۱۳۸٦/۱٢/٢٧ توسط مجید بیگلری | نظرات()
قالب وبلاگ